سیاست های سایت اسپیتی

اسپیتی ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است. ناگریز برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و از آنجا که کلیه فعالیت های اسپیتی قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک انجام می شود و طی فرایند خرید، وارد کردن اطلاعاتی مانند نام و کد ملی برای اشخاص لازم است. مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند و اسپیتی موظف است تنها برای ارسال همان سفارش، از این اطلاعات استفاده نماید.

پیشنهاد اسپیتی به کاربران

کاربران باید از رمز شخصی و اطلاعات محرمانه خویش محافظت کنند تا دچار سوء استفاده از اطلاعات توسط اشخاص دیگری نشود.

لازم به ذکر است اسپیتی برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد و تجربه‌ خریدی امن، راحت و خوشایند را برای همه کاربران فراهم می آورد.