مرجوعی و عودت وجه در اسپیتی

اگر شما کالایی از اسپیتی خریداری کرده اید قبل از ارسال کالا توسط اسپیتی می توانید نسبت به مرجوع کردن آن اقدام نمایید.

چرا عودت فقط قبل از ارسال میسر می باشد؟

به دلیل اینکه اجناس تاسیساتی اغلب دارای حجم و وزن بالایی هستند و در جابه جایی امکان آسیب به کالا وجود دارد ناگریز اسپیتی این سیاست را اتخاذ کرده است.

اسپیتی اجناس را سالم ارسال می نماید و اجناس قبل از خروج تایید سلامت می شوند.